Πολιτικές θέσεις

red-black_flag

Με βάση την συλλογική εμπειρία, δύο χρόνων πολιτικής λειτουργίας της συλλογικότητας, κρίναμε ομόφωνα επιβεβλημένη, την αναγκαιότητα επανασύνταξης των βασικών πολιτικών μας θέσεων. Το σχετικό κείμενο θα δημοσιοποιηθεί αμέσως μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.