Ελευθεριακή ψηφιακή βιβλιοθήκη

 

Η ελευθεριακή ψηφιακή βιβλιοθήκη μετακόμισε.

Συνεκτιμώντας τους σχεδιαζόμενους εμπλουτισμούς της βιβλιοθήκης με νέα ψηφιακά αρχεία κειμένων, αναλύσεων, μπροσούρων και βιβλίων, αντιληφθήκαμε οτι η λειτουργικότητα αναζήτησης για κάθε χρήστη/τρια, σταδιακά θα περιορίζονταν σημαντικά εαν η βιβλιοθήκη παρέμενε εντός του blog της συλλογικότητας, με την μορφή λίστας-καταλόγου που ήταν μέχρι σήμερα. Αποφασίσαμε λοιπόν να μεταφέρουμε όλο το μέχρι σήμερα δημοσιοποιημένο ψηφιακό υλικό σε ένα ξεχωριστό blog, οπου οι δυνατότητες κατηγοριοποίησης και συνεπώς αναζήτησης, διαμορφώνουν ένα πολύ πιο φιλικό περιβάλλον για κάθε χρήστη/στρια, αυξάνοντας παράλληλα τις δικές μας δυνατότητες διαχείρισης τόσο του υφιστάμενου όσο και του μελλοντικού ψηφιακού υλικού της βιβλιοθήκης.  Η παρούσα σελίδα θα παραμείνει ενεργή για κάποιο χρονικό διάστημα ενημερώνοντας για την «μετακόμιση». Η νέα θέση της ελευθεριακής ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι : https://manifesto-library.espivblogs.net/  Καλή περιήγηση.

Βόλος, 24 Δεκέμβρη 2017

Αναρχική Συλλογικότητα mⒶnifesto